Đu Dây Vượt Thác Datanla
Thời gian: 6 - 8 giờ
Giá: 1.120.000
Đêm Hội Cồng Chiêng
Thời gian: 2 Giờ
Giá: 160.000
Chèo Thuyền Vượt Ghềnh Thác Trên Sông
Thời gian: Mùa mưa
Giá: 1.489.000/khách
ĐẠP XE VÀ LEO NÚI LANGBIANG
Thời gian: 1 ngày
Giá: 650.000
Đạp Xe Trên Lưng Rồng Đà Lạt
Thời gian: 1 ngày
Giá: 680000